DE NIEUWE FASE

Antwerpen Nieuw S4.0 constateert dat, de groep die al op weg was naar een betere wereld, zich snel verbonden heeft met Society 4.0. We denken dat dit 5 tot 10% van de mensen in onze regio bedraagt.

Echter als we een regio willen vormen die zich verenigt en verdedigt tegen het steeds verder verminderen van onze vrijheid, dan zullen we de dialoog, het gesprek, met de rest van de mensen in de regio moeten starten.

De snelle invoering van het digitale paspoort en de digitale euro (CBDC) laat zien dat het tijd wordt om als totale regio te reageren en in actie te komen.


Hoe willen we dit aanpakken?

Ons plan is om een bredere dialoog te starten en daarbij hebben wij U nodig!!

We willen graag in gesprek met de totale regio.

  • Niet alleen de mensen die we al bereikt hebben maar iedereen!
  • Ondernemers in alle soorten en maten, inclusief gezondheidszorg en maatschappelijke organisaties
  • Onderwijs in al zijn vormen, directeuren, leerkrachten, ouders en overkoepelende instanties
  • Overheid zowel politiek, ambtelijk als verbonden organisaties.


Wij denken en verwachten dat veel mensen, die met ons verbonden zijn, contacten hebben die benaderd kunnen worden voor een gesprek. Dit met als doel gesprekken te starten. Iedereen ziet wat er om ons en met ons gebeuren gaat! Ziet onze regionale economie kronkelen! Ziet welke schulden-erfenis we aan het bouwen zijn voor onze kinderen en kleinkinderen!

We zijn ervan overtuigd dat het komen tot een brede dialoog met meer mensen de voorwaarde is om een succesvolle regionale ontwikkeling verder vorm te geven.

­U kunt die dialoog elke dag met iedereen die u tegenkomt starten!! Wellicht doet u het al.

 

Wij verzoeken u onderstaande vragen te beantwoorden.

Mocht u niet langer in ons adressenbestand opgenomen willen worden dan kunt u onderstaand uw e-mailadres intypen.