De nieuwe fase.

Antwerpen Nieuw S4.0 constateert dat, de groep die al op weg was naar een betere wereld, zich snel verbonden heeft met Society 4.0. We denken dat dit 5 tot 10% van de mensen in onze regio bedraagt.

Echter als we een regio willen vormen die zich verenigt en verdedigt tegen het steeds verder verminderen van onze vrijheid, dan zullen we de dialoog, het gesprek, met de rest van de mensen in de regio moeten starten.

De snelle invoering van het digitale paspoort en de digitale euro (CBDC) laat zien dat het tijd wordt om als totale regio te reageren en in actie te komen.

 

Hoe willen we dit aanpakken?

Ons plan is om een bredere dialoog te starten en daarbij hebben wij U nodig!!

We hebben de inmiddels bekende 9 domeinen een extra indeling gegeven, zie onderstaand schema.

In elk domein bevinden zich tal van instanties, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Deze zijn voor het gemak grofweg te verdelen in ‘de 4 O’s’.

- Onze mensen, maar dan allemaal!

- Ondernemers, inclusief gezondheidszorg en maatschappelijke organisaties

- Onderwijs in al zijn vormen

- Overheid zowel politiek, ambtelijk als verbonden organisaties.

 

Omdat genoemde instanties en organisaties in onze 9 domeinen verankerd zijn zullen we hen treffen en het gesprek kunnen aangaan. Hoe lastig dat ook zal blijken.

Wij denken en verwachten dat veel mensen, die al met ons verbonden zijn, contacten hebben die eventueel benaderd kunnen worden voor een gesprek. Dit met als doel gesprekken te starten. Iedereen ziet wat er om ons en met ons gebeurt! Ziet wat er met de regionale economie gebeurt! Zie wat voor schuldenerfenis we aan het bouwen zijn voor onze kinderen en kleinkinderen!

 

De onlangs gehouden ambassadeurs-sessies hebben ons geleerd dat veel mensen contacten hebben op diverse niveaus. Contacten waarmee een gesprek kan worden gestart om de regionale aanpak van Society 4.0 meer bekendheid te geven. Ook zijn dit de momenten om de mensen te vragen wat ze er zelf van vinden.

We zijn ervan overtuigd dat het komen tot een brede dialoog de voorwaarde is om een succesvolle regionale ontwikkeling verder vorm te geven.

­U kunt die dialoog elke dag met iedereen die u tegenkomt starten!! Wellicht doet u het al.

 

Wij verzoeken u onderstaande vragen te beantwoorden.

Om een beeld te geven van de verbindingen tussen de 9 domeinen en de 4 O's het onderstaande plaatje. De stippen geven de mate van beïnvloeding in het domein weer. Hoe groter de stip, hoe meer invloed. Dit beeld is een inschatting dus staat open voor discussie.

Mocht u niet langer in ons adressenbestand opgenomen willen worden dan kunt u onderstaand uw e-mailadres intypen.