We bevinden ons midden in de Digitale (r)evolutie. Onze wereld verandert sterk.
Technisch wordt steeds meer mogelijk en Robotisering en Kunstmatige Intelligentie
(AI)  beïnvloeden sterk ons werk en onze werkgelegenheid.

Grote internationale bedrijven bedreigen onze middenstand en nationaal
lijken we ondergeschikt te raken aan Europa. Algoritmen bepalen onze keuzes en hoe we ons moeten gedragen. Maatschappelijke verdeeldheid neemt toe.

 

Tijd om ons regionaal beter te organiseren en te verbinden. Mensen enthousiast maken om samen sterker te worden en hun regio nieuwe impulsen te geven. Nieuwe technieken gebruiken, denk aan 3D-printen en Blockchain. Inzet van consumerende én ook zelf producerende burgers. Een eigen munt om de lokale economie sterk te maken en te houden. 

 

Politieke structuren lopen richting hun houdbaarheidsdatum. Democratische invloed verandert zienderogen.
Het wordt tijd om te handelen. Democratische wensen regionaal (anders) vorm te geven. 

 

Dus samen op weg. Een tocht om onze 'oude' wereld mee te laten bewegen naar een betere vorm.
Als veel mensen zich verbinden in een coöperatie dan zal hun stem zeker gehoord worden!
Word een zwerm! Sluit u bij ons aan!